Archief van maart, 2010

Effecten op leerlingen

Meer dan vijftien jaar geleden heeft onderzoek al uitgewezen dat plaatsing van kinderen met beperkingen in een gesegregeerde setting weinig tot geen positieve invloed had.

In het speciaal onderwijs wordt gezegd: kinderen met beperkin­gen leren beter in kleinere klassen met gespecialiseerde leraren met speciale materialen. Er is echter geen bewijs dat het voordelen heeft voor kinderen met beperkingen. (Lipsky & Gartner, 1989) (more…)

Zorgkids Stelling 1:

Stelling 1:

Zorg voor iedereen. Dit ziet er als volgt uit …

Zorgkids Stelling 2:

Stelling 2:

Het kind heeft een grote rol in het stellen van eigen doelen en de wijze waarop deze bereikt gaan worden.

Zorgkids Stelling 3:

Stelling 3:

Ouders zijn belangrijke partner van de leerkracht en de school. Dit ziet er als volgt uit …

Zorgkids Stelling 4:

Stelling 4:

Leerkracht is eerste verantwoordelijke voor het optimale ontwikkelingsproces van elke kind in zijn/ haar klas.

Zorgkids Stelling 5:

Stelling 5:

Onze grenzen aan zorg:

- Kind zelf niet lekker in z’n vel
- Stagnerende ontwikkeling
- Veiligheid voor kind zelf en andere kinderen in het geding
- De groep lijdt onder de aandacht voor één kind
- De school “moeten” gaan organiseren rond één kind